Top
 

Poteškoće u učenju

Termin specifične poteškoće ili smetnje u učenju se koristi da pokrije niz poteškoća povezanih sa učenjem i predstavlja definiciju „kišobran“ pod koju spadaju poteškoće kao što su disleksija, disgrafija, dispraksija, diskalkulija, disortografija, nedostatak pažnje i hiperaktivnost, čak i autizam!

 

Termin smetnje u učenju se koristi da opiše skup poremećaja koji smanjuju sposobnost osobe da komunicira ili uči. To je polisemičan termin koji se može odnositi na veoma različita stanja, kao što su: poteškoće u percepciji, moždane disfunkcije, autizam, disleksija, razvojna afazija itd.

 

Karakteristike dece sa poteškoćama u učenju:

 • Nisko samopoštovanje
 • Problemi u ponašanju
 • Slaba društvenost
 • Jezički problemi 
 • Nedostatak pažnje
 • Prosečna inteligencija
 • Disleksija i disgrafija
 • Razvojna disfazija
 • Mucanje
 • Hiperaktivnost
 • Poremećaji spavanja i noćne more
 • Gubitak pažnje itd.