Top
 

Psihološki problemi

Homeopatsko shvatanje zdravlja
  • Anksioznost
  • Strahovi
  • Poremećaj pamćenja
  • Nesanice
  • Melanholija
  • Poremećaji koncentracije itd.

 

Homeopate ne odvajaju um i telo na uobičajeni način, oni pretpostavljaju da su telo i um dinamički međusobno povezani i da oba podjednako utiču jedno na drugo.

Homeopate u osnovi svaki homeopatski lek temelje na pacijentovim fizičkim i psihičkim simptomima.

Psihološki simptomi često igraju primarnu ulogu u odabiru pravog leka.

Homeopatija je alternativa u lečenju psihičkih i fizičkih bolesti, jer su um i telo neodvojivi i lek treba prepisivati ​​pojedinačno na temelju celokupnih simptoma pacijenta.