Top
 

Tok ortomolekularnog tretmana

  • Uzimanje detaljne anamneze sa ciljem potpunog utvrđivanja i razjašnjavanja postojeće patologije.
  • Popunjavanje detaljnog ortomolekularnog upitnika od strane pacijenta.
  • Test intolerancije na hranu.
  • Izrada personalizovanog programa ortomolekularne ishrane.
  • Izrada personalizovanog ortomolekularnog metaboličkog programa.
  • Ortomolekularni tretman kao preventivna mera (kod asimptomatskih slučajeva, odnosno pre pojave prvih simptoma)