Top
 

Istorija homeopatije

Terapijski princip Zakona sličnosti je prvi put formulisan tokom klasične antike od strane oca medicine Hipokrata, koji je postavio osnovne principe homeopatije. Homeopatski lek oživljen je i ponovo osnovan 1796. godine kada je nemački profesor medicine Samuel Haneman prvi sistematizovao i organizovao homeopatiju u medicinsku nauku.

Danas je veliki učitelj homeopatije George Vithoulkas počasni profesor Egejskog univerziteta i Akademije za klasičnu homeopatiju, koji je 1996. godine dobio nagradu (poznata kao Alternativna Nobelova nagrada), svojom teorijom nivoa zdravlja , doprinosi daljem razvoju i sistematizaciji homeopatske medicinske nauke.