Top
 

Homeopatska medicinska nauka

Homeopatija je danas zvanično priznata u mnogim evropskim zemljama. U Engleskoj zdravstveno osiguranje pokriva homeopatsko lečenje i terapiju.

Kraljevska engleska porodica pokazuje posebnu sklonost prema homeopatiji.

U Francuskoj i Nemačkoj homeopatski lekovi uključeni su u službene farmaceutske kodekse. U Italiji, Holandiji, Finskoj i na nekoliko univerziteta u SAD-u, predaje se kao predmet na medicinskim fakultetima. U Grčkoj se predaje kao izborni predmet na Farmaceutskom fakultetu u Atini, na Medicinskom fakultetu – Demokrit na dermatologiji, kao i na postdiplomskim studijama na Egejskom univerzitetu.

Takođe je objavljeno iz Solunske lekarske komore, da je homeopatija medicinska grana i moraju je primenjivati ​​isključivo doktori. Homeopatija je usklađena sa svim medicinskim granama.