Top

Homeopatija i razvojna disfazija

Dr. Mehrdad Mehrdadian / Homeopatija i bolesti  / Homeopatija i razvojna disfazija

Homeopatija i razvojna disfazija

Razvojna disfazija je stečeni govorni poremećaj, tj. poremećaj sposobnosti osobe da proizvede verbalne poruke i razumevanje reči drugih (razumevanje jezika), kada se verbalna komunikacija i izražajne jezičke sposobnosti odlažu u razvoju… (Golubović S.)

Prema ICD-10 klasifikaciji, postoje dve klasifikacije razvojne disfazije:

  • Poremećaj izražavanja jezika (razvojna disfazija ili ekspresivna afazija)
  • Poremećaj percepcije jezika (razvojna disfazija ili perceptivna afazija)

Karakteristike razvojne disfazije uključuju:

Odsustvo određenih reči do dvanaest godina, zajedno sa neuspehom formiranja jednostavnih rečenica od dve reči na 3 godine, ograničenog rečnika, grešaka u sintaksi, posebno izostavljanja sufiksa i prefiksa, nepravilne upotrebe ili neupotrebe gramatike, kao što su : predlozi, zamenice, padeži itd.

Dete, u svom naporu da nadoknadi nedostatak govora, komunicira pomoću pokreta, simpatičnih ili tihih fonema. Školska deca se suočavaju sa teškoćama u odnosima sa vršnjacima, emocionalnim poremećajima, nepravilnim ponašanjem i / ili hiperaktivnošću.

Deca sa razvojnom disfazijom  ne reaguju na poziv po imenu do prvog rođendana, ne mogu identifikovati određene jednostavne predmete do 18 meseci ili ne izvršavaju jednostavne komande do 2. godine.

Homeopatija može pomoći kod razvojne disfazije.

Doktor homeopatije dobija detaljnu istoriju od roditelja, postavlja im pitanja o potpunom razvoju deteta od rođenja do sadašnje dobi, kao i napretku tokom rasta deteta.

Doktor prima informacije i o tome kakva je bila trudnoća, da li je majka imala komplikacije tokom porođaja, kakav je bio psihomotorni razvoj deteta, kada je dete počelo da hoda, da razgovara, kada je prvi put probalo čvrstu hranu, kada jeizgovorilo svoju prvu reč, koliko dugo je koristilo pelene i sl.

Zatim se na osnovu ukupnog kliničkog profila primenjuje homeopatski lek koji može imati samo pozitivan efekat na razvoj govora, jezika, motoričkih veština… (kognitivni razvoj).

Homeopatski lekovi koji su pravilno odabrani od strane doktora homeopatije mogu mnogo pomoći deci sa disfazijom. Oni mogu da im pomognu da se opuste, da lakše izgovaraju reči, da koriste gramatička pravila kao i da se osećaju bezbednije i sigurnije.

Homeopatija poboljšava celokupno stanje tela i njegovo funkcionisanje, a homeopatski tretmani su prijatni i što uvek treba napomenuti potpuno bezbedni.