Problemi Psihološke Prirode

Problemi Psihološke Prirode 2018-06-07T13:17:36+00:00

Project Description

Psiho-intelektualni poremećaji

Psihološki problemi: Tretiranje uma i tela

Homeopatso lečenje sledećih poremećaja:

Mentalna bolest

Psiho-intelektualni poremećaji

Anksioznost

fobije

poremećaj pamćenja

Nesanica

Depresija

Pogoršana koncentracija itd.

Homeopatsko razumevanje zdravlja je blisko povezano s razumijevanjem uma .

Homeopati ne odvajaju um i telo na uobičajeni način; oni  pretpostavljaju da su telo i um dinamički međusobno povezani i da podjednako utiču jedan na drugog. Ovo priznanje međusobnog povezivanja tela i uma nije samo nejasan, nepraktičan koncept. Homeopati temelje gotovo svaki homeopatski recept na fizičkim i psihološkim simptomima bolesne osobe. Psihološki simptomi često igraju glavnu ulogu u odabiru pravilne medicine.

Homeopatska alternativa lečenja psihičkih i telesnih bolesti je pretpostavka da su um i telo neizbežno povezani i da se lek mora individualno propisati na temelju ukupnih simptoma bolesne osobe