Homeopatija i disleksija

Dyslexia

Disleksija (Dyslexia)

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored normalne
inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne
motivacije i ostalih povoljnih adukativnih psiholoških i socijalnih
uslova. Disleksija predstavlja značajno neslaganje izmedju stvarnog i
očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast.
(Golubović S. 1998.)

Veština čitanja podrazumeva:

Tačnost
Tečnost
Brzinu
Pravilnost
Logičnost
Ekonomičnost i
Lepotu čitanja
Dijagnoza specifičnih poremećaja čitanja i pisanja ne postavlja se pre
kraja drugog razreda.

Disgrafija (Dysgraphia)

Disgrafija je poremećaj u učenju pisanja i pored postojanja normalne
inteligencije, dobrog vida i sluha, odgovarajuće edukacije i
socijalnih uslova. Razvojnu disgrafiju čine loši oblici slova i
grafomotornog niza uopšte, koji prate dete od samog početka učenja
pisanja.
Razvojne disgrafije se prema Vladisavljević (1991) dele na:

Vizuelne disgrafije,
Auditivne disgrafije,
Grafomotorne disgrafije,
Jezicke disgrafije.

Homeopatija se pokazala delotvorna kod osoba koje imaju
disleksiju.Posle uzimanja podataka koje se odnose na probleme,čitanja
i pisanja,doktor-homeopata odredjuje lek koji deluje na centre koji su
odgovorni za čitanje,percepciju slova kao i za grafomotorne
sposobnosti,pa i ukupno ponasanje osobe_deteta

Pravilno odabrani i pravilno primenjivani homeopatski lekovi mogu biti “bogom dani” za disleksicnu decu. Mogu im pomoći da “uspore”, da se opuste, i da osete veću unutrašnju sigurnost. Homeopatija im, takođe, može osnažiti generalnu konstituciju, tako da se disleksicna deca osete jačim , dobijajući generalni osećaj blagostanja

Pitajte me

Pitajte me ovde da bih rešio bilo kakva pitanja koja imate o klasičnoj Medicini Homeopatije.

KONTAKTIRAJTE ME
2018-06-25T17:59:36+00:00